Бизнесът в Русия умира. Говори се толкова често, колкото се излъчва радио реклама. И наистина, 70% от бизнеса не живее повече от 3 години. Но нека да оценим ситуацията трезво. Да го убием ли? Бизнесът в Русия умира. Говори се толкова често, колкото се излъчва радио реклама. И наистина, 70% от бизнеса не живее повече от 3 години.

Прочетете Повече