أنظمة الدفع

През летния сезон мнозина искат да печелят допълнителни пари за сезонен бизнес. Няма, малко бизнес идеи за лятото, вариращи от по-опростен вид работа - сервитьор в курортни места и завършващ с по-необичайни, като детски аниматор. Всяка от горепосочените идеи работи и ще печелят добри пари през тези периоди.

Прочетете Повече

Днес отглеждането на скариди като бизнес е сравнително нов вид работа, напълно лишена от недостатъци. Разбира се, много магазини продават замразени скариди. Купуването им не е проблем. Но купуват живи скариди - рядкост неописуемо. Такава трудова дейност има само положителни характеристики.

Прочетете Повече

Новогодишната нощ е нощ на чудеса, но много хора работят и печелят пари тази нощ, за тях тази нощ може да им донесе доходите си за няколко месеца от „редовната работа“. Предлагаме Вашите бизнес идеи за Нова година, които ще Ви дадат възможност да спечелите добри пари. За повечето от тези идеи не е нужно да работите до 12 или дори 10 часа на официален празник.

Прочетете Повече

Зимният бизнес е предимно сезонен бизнес, но този факт не го прави по-малко печеливш, а по-скоро обратното. На бизнес идеи за зимата, можете да спечелите много повече, отколкото бихте спечелили работа под наем. Разбира се, за това трябва да мислите творчески и да имате известни познания в тази област. Предлагаме Ви да разгледате 5 напълно различни идеи за зимния сезон.

Прочетете Повече